σηνίκη

ἡ, Α
(κατά τον Ησύχ.) «ἄτροχος ἅμαξα καὶ τὸ τετράπουν ζῷον, σαύρα παραπλήσιον καὶ ζῷον πολύπουν ὅμοιον τοῑς κατοικιδίοις ὄνοις».

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • сани — мн., укр. сани мн., санка полоз , др. русск. сани мн., др. русск., цслав. сань ж. змея , болг. санка санки , сербохорв. са̏они сани , са̑њкати се кататься на санях , словен. sanȋ мн., sȃnjkati sе, чеш. saně сани, челюсть, скула , saň ж.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • сани — [Сани] ? (1): Всю нощь съ вечера бусови врани възграяху у Плѣсньска, на болони бѣша дебрьски сани (дебрь Кисаню?), и несошася къ синему морю. 23 34. 1. Зимняя повозка на двух полозьях. 1146: И бысть многое множество вои идоша к Галичю на… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.